Palmares - Your Travel for Beauty

Language

Sprzęt używany

 

Chromatograf Gazowy model MASTER GC


W konfiguracji:
- dozowniki PTV
- detektor FID
- oprogramowanie Clarity

 

Head Space model HSS 86.50

W konfiguracji:
-  podajnik próbek 44 stanowiskowy;  współpraca z dowolnym GC

-  naczynka 20 ml lub 10 ml kapslowane

 

Produkty Mitsubishi :  ANALIZATORY ELEMENTARNE

 

Chromatografia jonowa ze spalaniem:  (SI-AQF-1)

Analizatory śladowych ilości siarki i azotu: (SI-NSX2100V i SI-NSX2100H)Produkty Dani :

 

Chromatografy gazowe: (SI-Master GC)

Systemy GC-MS-TOF: (SI-TOF)

  

Infolinia

+48 452 456 324

Mapa - znajdź nas na Zumi!
Back to the top